úvod      aktuality      drby-vzkazy      vzpomínky      foto-nové      foto-archiv      třída      kontakt       

Historie střední ekonomické školy v České Lípě
Historie ekonomického školství v České Lípě se začala psát už v předminulém století. V roce 1880 zde byla založena obchodnická pokračovací škola jako odborná dvouletá škola pro obchodnické učně. Vyučovalo se pouze odpoledne ve Ferdinandově škole (dnešní ZŠ v Moskevské ulici). V roce 1892 byla změněna na pokračovací školu pro obchodníky a v roce 1895 došlo k založení komunální obchodní školy. Škola prošla četnými proměnami. Kromě základních znalostí se na ní vyučovalo jednotlivým oborům obchodnickým, ale i specializaci úřednické. Škola byla přístupná i Čechům, ale chyběla zde dostatečná příprava v českém jazyce a od konce 19. století vzrůstala diskriminace. České úsilí o vlastní obchodní školu se však do roku 1945 nesetkalo se zdarem.
Po skončení 2. světové války bylo rozhodnuto o zřízení dvouleté veřejné obchodní školy. Od září 1945 byla škola umístěna v budově dnešní Obchodní akademie na rohu Komenského náměstí a Ulice paní Zdislavy. O tuto budovu se tenkrát dělilo několik škol. Obecná škola, měšťanka a veřejná obchodní škola. V prvním roce měla obchodní škola pouze jednu třídu, o rok později v roce 1946 už měla vyhrazeny tři učebny a jednu další místnost, která byla současně ředitelnou i sborovnou. Ve školním roce 1947/48 už došlo k podstatnému zlepšení. Škole bylo přiděleno celé jižní křídlo budovy směrem do ulice Paní Zdislavy a odděleno od ostatních škol.
Škola v průběhu let měnila své sídlo i svůj název. V roce 1948 to byla Vyšší hospodářská škola, od roku 1953 už jen Hospodářská škola a od roku 1960 to byla Střední ekonomická škola. Od začátku 60. let až do roku 1994 škola sídlila v budově dnešní Střední průmyslové školy. Dnes má škola zase svůj původní název Obchodní akademie a znovu sídlí v budově na rohu Komenského náměstí jako v roce 1945.

zdroj: Almanach k 25.výročí ekonomického školství v České Lípě (1970)

V letech 1967 - 1971, kdy jsme školu navštěvovali my, byla Střední ekonomická škola v budově dnešní průmyslovky. Naše vzpomínky na školu jsou tedy spojeny pouze s touto budovou. Před školou byly záhonky růží, lavičky a hlavě nezapomenutelné letadlo MIG15. Nedaleko školy, jenom přes ulici, byl internát, tenkrát oficielně nazývaný Domov mládeže.

A na závěr pár slov o historii této budovy: Stavba školy začala již v roce 1894 a byla dokončena v roce 1895. Původně zde byla dívčí národní a měšťanská škola. V roce 1905 bylo upraveno prostranství před vchodem do budovy a na svahu nad ulicí byl instalován pomník s bronzovou deskou F.L.Jahna, který byl pro Němce v podstatě totéž, co pro Čechy M.Tyrš. V období 1.světové války zde byli ubytováni vojáci, byly zde kanceláře a sklady. V době mezi válkami zde byla zase dívčí škola a po 2.světové válce, 1. září 1952 zde byla otevřena Střední průmyslová škola, která zde působí dodnes.
Další informace o naší škole a České Lípě najdete na webových stránkách Böhmisch Leipa